Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 24. juli 2020
Startdato 17. august 2020
Slutdato 19. august 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1649,05 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1649,05 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540620amu047
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 27
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Skolefagkode: 43766
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1649,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1649,05 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

Indhold:
Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse. I jobfunktionen indgår:Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed.Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.