Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 23. maj 2022
Startdato 13. juni 2022
Slutdato 14. juni 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1392,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu131
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Skolefagkode: 48668
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1392,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Formål:
Efter uddannelsen kan du med afsæt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner, og anvende objektive observationer og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Du vil ligeledes kunne medvirke ved udarbejdelse af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Indhold:
Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne: - Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner - Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber- Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering - Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats - Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov - Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere - Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.