Interkulturel pædagogik

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 31. januar 2022
Startdato 21. februar 2022
Slutdato 18. marts 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2818,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2818,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.24
Beskrivelse Interkulturel pædagogik
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu103
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Interkulturel pædagogik
Skolefagkode: 42659
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2818,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2818,75 kr.

Målgruppe
Medarbejdere i AMU-målgruppen ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud.

Formål:
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne kvalifikationer og pædagogiske kompetencer i interkulturel pædagogik, således at de kan støtte og styrke integrationen af børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund.

Indhold:
Deltagerne kan iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed. De kan igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder. Særlig vægt bliver lagt på, at deltageren kan samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet. Deltagerne medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning.