Brede mål af læringsmiljøet

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 12. januar 2022
Startdato 3. februar 2022
Slutdato 4. februar 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1265,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1265,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Brede mål af læringsmiljøet
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu123
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
Skolefagkode: 48725
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1265,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1265,50 kr.

Målgruppe
Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Formål:
Efter endt uddannelse kan deltageren med afsæt i dokumentation og evaluering tilrettelægge den pædagogiske praksis med udgangspunkt i brede mål for læringsmiljøet. Deltageren får kendskab til evalueringsredskaber, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Indhold:
Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet