Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
24. januar 2022 Valgt 28 ledige pladser
12. september 2022 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 3. januar 2022
Startdato 24. januar 2022
Slutdato 28. januar 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2818,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2818,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu121
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Skolefagkode: 42665
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2818,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2818,75 kr.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, familieplejere og husmedarbejdere.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne erhverver sig pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i deres daglige praksis, således at de kan forbedre kvaliteten af deres daglige samspil og relation med brugerne og brugernes pårørende.

Indhold:
Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. De kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.