Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
20. juni 2022 Valgt 28 ledige pladser
9. december 2022 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 30. maj 2022
Startdato 20. juni 2022
Slutdato 21. juni 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1265,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1265,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu144
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Skolefagkode: 40138
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1265,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1265,50 kr.

Målgruppe
Medhjælpere på døgninstitutioner, familieplejere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, personlige hjælpere og ledsagere samt klubmedarbejdere.

Formål:
Deltageren kan indgå i samarbejdet med brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, anvendelse, opfølgning og evaluering af individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

Indhold:
Deltageren forstår hensigten med handleplaner ifølge serviceloven og kan indgå i arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan og omsætte den til mål for det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren anvende, opfølge og evaluere den individuelle handleplan. I alle faser af arbejdet med handleplanen kan deltageren håndtere de etiske aspekter.