Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 22. august 2022
Startdato 12. september 2022
Slutdato 16. september 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2818,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2818,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu173
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Skolefagkode: 42665
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2818,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2818,75 kr.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, familieplejere og husmedarbejdere.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne erhverver sig pædagogiske redskaber i form af mål- og udviklingsrettet kommunikation, samarbejde og analysemetoder i deres daglige praksis, således at de kan forbedre kvaliteten af deres daglige samspil og relation med brugerne og brugernes pårørende.

Indhold:
Deltagerne kan i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende. De kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så de kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.