Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2022
Startdato 16. november 2022
Slutdato 18. november 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1974,20 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1974,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu306
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Skolefagkode: 40606
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1974,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1974,20 kr.

Målgruppe
Det forudsættes, at deltagerne har eller ønsker at opnå beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet.

Formål:
Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet.

Indhold:
Deltagerne videreudvikler, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden om arbejdsmiljø, forflytning og lejring, de professionelle faglige færdigheder, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet. Desuden udvikles evnen til, i et etisk perspektiv, at arbejde kreativt og refleksivt i forhold til personflytninger.