Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 4. november 2022
Startdato 25. november 2022
Slutdato 1. december 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2818,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2818,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu302
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Skolefagkode: 44886
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2818,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2818,75 kr.

Målgruppe
Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU'ere m.fl.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes.

Indhold:
Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.