Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 22. november 2022
Startdato 13. december 2022
Slutdato 16. december 2022
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2555,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2555,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu178
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Skolefagkode: 47941
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2555,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2555,60 kr.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter med erfaringer inden for almen- eller specialområdet.

Formål:
Med afsæt i tidligere erfaringer, får du yderligere viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser, der styrker dine kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, som målrettet understøtter udvikling af barnet/den unge/den voksne.

Indhold:
- Deltagerne kan i samarbejde med barnet/den unge eller voksne udarbejde mål samt inddrage den enkeltes læringsforudsætninger i de didaktiske overvejelser- Deltagerne kan anvende forskellige pædagogiske principper der fremmer en vellykket læreproces- Deltagerne kan beskrive og dokumentere pædagogiske aktiviteter samt begrunde tilrettelæggelsen af disse aktiviteter - Deltagerne kender betydningen af rammefaktorer og kan anvende denne viden til at vurdere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer læring i relation til en given pædagogisk aktivitet - Deltagerne kan anvende konkrete og hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder med henblik på at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.