Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 18. november 2022
Startdato 9. december 2022
Slutdato 12. december 2022
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1265,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1265,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu305
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Skolefagkode: 40138
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1265,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1265,50 kr.

Målgruppe
Medhjælpere på døgninstitutioner, familieplejere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, personlige hjælpere og ledsagere samt klubmedarbejdere.

Formål:
Deltageren kan indgå i samarbejdet med brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, anvendelse, opfølgning og evaluering af individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

Indhold:
Deltageren forstår hensigten med handleplaner ifølge serviceloven og kan indgå i arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan og omsætte den til mål for det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren anvende, opfølge og evaluere den individuelle handleplan. I alle faser af arbejdet med handleplanen kan deltageren håndtere de etiske aspekter.