Tidlig opsporing af sygdomstegn

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 27. september 2023
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 3319,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3319,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Tidlig opsporing af sygdomstegn
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Skolefagkode: 46874
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 3319,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3319,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Formål:
Deltageren kan medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Indhold:
Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.