Sortimentsudvikling i bagerier

Valgte hold
Kursussted Rybners, Torvet 16, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1226,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1226,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 6
Status Optaget
Fag til kurset:
Sortimentsudvikling i bagerier
Skolefagkode: 47401
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1226,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1226,10 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglært) beskæftiget med fremstilling og sortimentsudvikling af brød, kager, desserter og fastfoood.

Formål:
Deltageren kan udvikle og planlægge et sortiment inden for brød, kager, desserter og fastfood i et bageri i forhold til højtider, anledning og kalenderår. Deltageren kan innovativt udvikle og justere sortimentet i en bagerbutik ud fra trends og kundegrundlag i overensstemmelse med bageriets profil.

Indhold:
Deltageren kan innovativt udvikle nye produkter til et sortiment inden for brød, kager, desserter og fastfood. Deltageren kan udvikle og planlægge et sortiment i et bageri for kalenderåret i forhold til højtider, anledning og sæson. Deltageren kan planlægge og justere sortimentet i en bagerbutik ud fra trends og kundegrundlag i overensstemmelse med bageriets profil.