Sæson og temaprodukter i bagerier

Valgte hold
Kursussted Rybners, Torvet 16, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Pris for ledige 1226,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1226,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8:00 -15:24
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 6
Status Optaget
Fag til kurset:
Sæson- og temaprodukter i bagerier
Skolefagkode: 47620
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1226,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1226,10 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af brød, kage, dessert, chokolade og konfekture

Formål:
Deltageren kan fremstille udvalgte sæson- og temaprodukter, efterleve gældende hygiejneforskrifter samt emballere og opbevare de fremstillede produkter korrekt. Deltagere kan endvidere prissætte det valgte sæson- og temaprodukt.

Indhold:
Deltageren kan fremstille udvalgte sæson- og temaprodukter i bagerier, efterleve gældende hygiejneforskrifter samt emballere og opbevare de fremstillede produkter korrekt. Deltageren kan planlægge og udføre produktion og produktudvikling samt prissætte det valgte sæson- og temaprodukt.