Ledelse og det personlige lederskab

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
24. januar 2022 Kontakt skolen
31. januar 2023 Kontakt skolen
6. november 2023 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 600,00 kr.
Pris for ledige 1783,35 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1783,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15- 15:40
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen
Telefonnr 79133108
Email lsn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Ledelse og det personlige lederskab
Skolefagkode: 49728
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 600,00 kr.
Pris for ledige: 1783,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1783,35 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Formål:
Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil og bliver bevidst om sin ledelsesrolle i forhold til samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren lærer at skabe rum til ledelse ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver.

Indhold:
Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.