Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1218,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1218,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:40
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Lederens redskaber til kompetenceudvikling
Skolefagkode: 49444
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1218,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1218,30 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Efter kurset kan du fastlægge virksomhedens udviklingsbehov, udarbejde handlingsplaner for de læringsaktiviteter der tilfører de nødvendige kompetencer samt sikre en effektiv anvendelse og forankring heraf i opgaveløsningen.

Indhold:
Deltageren kan anvende relevante redskaber til fastlæggelse af virksomhedens behov for kompetenceudvikling.Deltageren kan identificere de udviklingsbehov der eksisterer på operativt niveau og fastlægge aktiviteter der indfrier kompetencebehovet - enten gennem eksterne eller interne læringsaktiviteter, som f.eks. kursusgennemførelse, vidensdeling, sidemandsoplæring, jobbytte mv.Deltageren kan anvende relevante samtaleformer til fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov og kan identificere potentielle leverandører af udviklings- og læringsaktiviteter.