EUD-Praktikvejledning for udd.leder/oplærer

Rybners, Olof Palmes Allé 34, 1 , 32.211, 8200 Århus N
13. april 2022 Valgt Kontakt skolen
Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
20. september 2021 Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Olof Palmes Allé 34, 1 , 32.211, 8200 Århus N
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 728,05 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 728,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kurset afholdes for Region Midtjylland
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Skolefagkode: 49580
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 728,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 728,05 kr.

Målgruppe
Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Formål:
Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.: - Udarbejdelse og justeringer af lærlingens uddannelsesplan. - Samarbejdet med skolen. - Planlægge hvem og hvordan evalueringen af lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres. - Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives. - Planlægge hvem der er lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet. - Information om løn og ansættelsesforhold. - Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis lærlingen har behov for det.

Indhold:
Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærerstedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærerstedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærerstedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.