Intro til Lean

Rybners, Nagbølvej 31, 6640 Lunderskov
13. december 2023 Kontakt skolen
Rybners, Nordager 6, 6000 Kolding
8. januar 2024 Kontakt skolen
Rybners, Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens
31. juli 2023 Optaget
Rybners, Aage Grams Vej 1A, 6500 Vojens
22. april 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Aage Grams Vej 1A, 6500 Vojens
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 624,00 kr.
Pris for ledige 2118,65 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2118,65 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 -15.24
Kontaktperson Mette Hald Kusk
Telefonnr 79134552
Email mhk@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
Skolefagkode: 43937
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1329,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1329,10 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som har eller søger arbejde som operatør i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Ved anvendelsen af de 5 trin i lean-fremgangsmåden gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. · Bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.
Intro til Lean
Skolefagkode: 49589
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 789,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 789,55 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som har brug for afklaring af, hvad de mest anvendte Lean begreber dækker over, og hvilken værdi Lean kan bidrage med i produktionen.

Formål:
På dette kursus lærer du om tankegangen bag Lean og den værdi Lean kan have i din virksomhed. Lean kan både skabe værdi i traditionel industriel produktion og i andre arbejdssammenhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og arbejdsrutiner ønskes struktureret.

Indhold:
Efter kurset har du fået en introduktion til:· Lean-tankegang og de grundtanker lean bygger på, som bl.a. handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer i produktionsmæssige sammenhænge. · Medarbejderrollen i lean. · Forretningsmodel når der arbejdes med lean. · Grundprincipperne i lean. Efter kurset har du grundlæggende viden om:· Hvordan en lean-virksomhed fungerer. · Trin i introduktion af lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra lean-projekt til lean-værktøj og leankultur. Efter kurset kan du bidrage til introduktion af lean i produktionen.