Forebyggelse af fejl i produktionen

Valgte hold
Kursussted Rybners, Strandby Kirkevej 118, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1179,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1179,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 5
Status Optaget
Fag til kurset:
Forebyggelse af fejl i produktionen
Skolefagkode: 49254
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1179,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1179,60 kr.

Målgruppe
Kurset er primært udviklet til ikke faglærte og faglærte operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du at finde og løse fejl i produktionen. Du lærer at lave problemkæder og iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning samt udarbejde forslag til korrigerende handlinger, herunder en ny arbejdsbeskrivelse.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Med baggrund i rapportering om fejl i produktionen i samarbejde med andre anvende relevante metoder til fejlforebyggelse i praksis. · Udvælge fejl og fejlmuligheder og vælge en korrekt og relevant metode til løsning. · Analysere fejl i en produktion, finde årsagerne til dem og udforme brugbare forslag til forebyggelse af fejl. · Selvstændigt skelne fejl og fejlmuligheder fra hinanden ved at lave problemkæder. · Iværksætte øjeblikkelig fejlafhjælpning/forbedring, når en fejlmulighed eller en fejl opdages. · Udarbejde forslag til korrigerende handlinger herunder en ny arbejdsbeskrivelse.