Forretningsforståelse i produktionen

Valgte hold
Kursussted Rybners, Strandby Kirkevej 118, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1226,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1226,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 5
Status Optaget
Fag til kurset:
Forretningsforståelse i produktionen
Skolefagkode: 49266
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1226,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1226,10 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde, som operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus får du en grundlæggende viden om de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi. Du får forståelse for dit arbejdsområdes indvirkning på konkurrencefordele.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Anvende en grundlæggende forretningsforståelse i forbindelse med operatøropgaver i produktionen, herunder udvise forståelse for de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. · På baggrund af viden om en virksomheds forretningsmodel og dens forskellige bestanddele bidrage til at sikre og udvikle konkurrencefordele inden for operatørers arbejdsområder i fremstillingsvirksomheder.