Samarbejde i Teams

Rybners, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens
2. oktober 2023 Optaget
Rybners, Håndværkervej 3-5, 6880 Tarm
11. december 2023 Valgt Kontakt skolen
Rybners, Strandby Kirkevej 118, 6700 Esbjerg
18. august 2022 Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Håndværkervej 3-5, 6880 Tarm
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 400,00 kr.
Pris for ledige 1273,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1273,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.15 - 14.39
Kontaktperson Janne Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Samarbejde i teams
Skolefagkode: 49376
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 400,00 kr.
Pris for ledige: 1273,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1273,80 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, der anvender teams.

Formål:
På dette kursus lærer du at anvende en lærings- og teamrollemodel til iværksættelse af de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du: · Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. · Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet. Efter gennemført kursus kan du: · Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams. · Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.