Kabelmontage - føringsveje

Rybners, Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder-omme
13. juni 2022 Kontakt skolen
24. oktober 2022 Kontakt skolen
8. januar 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder-omme
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 2080,00 kr.
Pris for ledige 8950,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8950,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen
Telefonnr 76133108
Email lsn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Kabelmontage - føringsveje
Skolefagkode: 48259
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2080,00 kr.
Pris for ledige: 8950,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8950,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør.

Formål:
Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne håndtere føringsveje for kabler korrekt og efter gældende love og regler.Kurset er en del af et uddannelsesforløb til kabelmontør

Indhold:
Deltageren ·  kan, ud fra viden om føringsveje og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform, oplægge og fastgøre føringsveje for kabler ·  Kan foretage korrekt oplægning og håndtering af føringsveje under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ·  har viden om de almindelige el-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger, fx plan- og bygningstegninger ·  kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i brandadskillelse ·  har kendskab til dokumentation af eget arbejde.