Kabelmontage - kabler

Valgte hold
Kursussted Rybners, Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder-omme
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1920,00 kr.
Pris for ledige 13646,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 13646,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kabelmontage - kabler
Skolefagkode: 48260
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1920,00 kr.
Pris for ledige: 13646,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 13646,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til kabelmontør og som har gennemført kurset: Kabelmontage - føringsveje eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
Deltageren får den nødvendige grundviden til at kunne montere kabler korrekt og efter gældende love og regler.Kurset er en del af et uddannelsesforløb til kabelmontør.

Indhold:
Deltageren: ·  kan trække og fastgøre kabler ud fra viden om kabeltyper og egnet materiel samt valg af korrekt oplægningsform ·  kan foretage korrekt oplægning og håndtering af kabler under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ·  kan deltageren efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder ·  har kendskab til dokumentation af eget arbejde.