Kabelmontør - overdragelse

Valgte hold
Kursussted Rybners, Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder-omme
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 1024,00 kr.
Pris for ledige 7385,20 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7385,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kabelmontør - overdragelse
Skolefagkode: 48262
Varighed: 8,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1024,00 kr.
Pris for ledige: 7385,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7385,20 kr.

Målgruppe
Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, der på baggrund af relevant uddannelses- og/eller arbejdsmæssig erfaring har et godt kendskab til el-relaterede tegninger og diagrammer, og på sikker måde kan udføre korrekt oplægning af alle former for føringsveje og kabelsystemer; samt har kendskab til såvel anvendt el-materiel, som de love, regler og standarder, der fastsætter korrekt anvendelse af materiellet, herunder også lovbefalet udførsel af brandtætninger.Kurset henvender sig til deltagere, der har gennemført forløb 1 (48259 + 48260), forløb 2 (48261, 48263 og 40747)eller forløb 3 (48261) eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
Afsluttende modul til kabelmontør. Overdragelse og dokumentation af eget kabelmontagearbejde samt afsluttende kabelmontørprøve.

Indhold:
Deltageren kan, under hensyn til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, udføre korrekt håndtering, trækning og fastgørelse af kabler, så de ikke beskadiges eller forsager skade ved en evt. overbelastning, og kan, ud fra en foreliggende dokumentation, vælge egnet kabeltype, materiale og ophængningsform. Efter gældende love og regler kan deltageren, selvstændigt udføre myndighedskrævende brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelse herunder: ·  dokumentere eget arbejde ·  foretage kvalitetskontrol ud fra planer, skemaer eller anden relevant dokumentation ·  udforme en erklæring på, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler. Ovenstående sker med baggrund i viden om: ·  egnede materialer til føringsveje ·  korrekte træknings- og opsætningsformer ·  kabeltyper ·  adskillelse af ledningssystemer, fastgørelsesformer i føringsveje ·  love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø ·  relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser ·  typiske el-symboler ·  diagramlæsning ·  dokumentation af eget arbejde.