Brandforanstaltninger v. gnistproducerede værktøj

Rybners, Adelvej 9, 6823 Ansager
14. december 2022 Optaget
Rybners, Gammelby Møllevej 18, 6700 Esbjerg
15. december 2022 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Gammelby Møllevej 18, 6700 Esbjerg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 882,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 882,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 09:00 - 16:24
Kontaktperson Julie Veirup
Telefonnr 79134485
Email jrb@rybners.dk
Minimum antal deltagere 9
Maksimum antal deltagere 9
Status Optaget
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 882,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 882,40 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.