Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Rybners, Gørdingvej 7, 6771 Gredstedbro
4. januar 2023 Optaget
Rybners, Nyvang 21, 4872 Idestrup
17. januar 2024 Kontakt skolen
Rybners, Overgade 10, 6670 Holsted
26. oktober 2023 Kontakt skolen
Rybners, Slipvej 4, 8000 Århus C
2. november 2023 Kontakt skolen
6. februar 2024 Valgt Kontakt skolen
Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
16. december 2022 Kontakt skolen
14. februar 2023 Optaget
3. april 2023 Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Slipvej 4, 8000 Århus C
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 956,65 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 956,65 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Kontaktperson Janne Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 14
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 956,65 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 956,65 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.