Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærtes job

Valgte hold
Kursussted Rybners, Nystedvej 2, 7400 Herning
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 600,00 kr.
Pris for ledige 1952,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1952,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 15.00
Kontaktperson Sarah Hvid Hardt Jensen
Telefonnr 76133107
Email shhj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Skolefagkode: 40392
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 400,00 kr.
Pris for ledige: 1195,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1195,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige arbejde, og kan medvirke til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Indhold:
Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.
Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode: 49377
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 200,00 kr.
Pris for ledige: 756,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 756,90 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder. · Støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål. · Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd. · Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd. · Give konstruktiv feedback.