Sikker adfærd i produktionen

Rybners, Byghøjvej 1, 5250 Odense Sv
19. juni 2023 Kontakt skolen
Rybners, Energivej 2, 6870 Ølgod
12. september 2023 Optaget
Rybners, Industrivej 6, 6870 Ølgod
12. april 2023 Optaget
13. april 2023 Optaget
Rybners, Jernbanegade 11, 6862 Tistrup
7. november 2023 Valgt Kontakt skolen
Rybners, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø
26. maj 2023 Optaget
Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
1. februar 2023 Optaget
15. september 2023 Kontakt skolen
Rybners, Øresundsvej 11, 6715 Esbjerg N
22. juni 2023 Kontakt skolen
Rybners, Ådalsparken 13, 6710 Esbjerg V
14. april 2023 Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Jernbanegade 11, 6862 Tistrup
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 602,00 kr.
Pris for ledige 2475,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2475,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00 - 14:24
Kontaktperson Janne Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 14
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode: 49377
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 200,00 kr.
Pris for ledige: 756,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 756,90 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder. · Støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål. · Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd. · Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd. · Give konstruktiv feedback.
Videndeling og læring for medarbejdere
Skolefagkode: 45369
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 402,00 kr.
Pris for ledige: 1718,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1718,70 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På kurset lærer du at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende og skabe netværk til erfaringsudveksling.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du: · Med baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. · Medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at gøre kollegaer i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.