Kommunikation og konflikthåndtering - service

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
17. november 2023 Optaget
14. februar 2024 Kontakt skolen
12. april 2024 Kontakt skolen
15. maj 2024 Kontakt skolen
16. oktober 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 624,00 kr.
Pris for ledige 2202,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2202,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Sarah Hvid Hardt Jensen
Telefonnr 76133107
Email shhj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 23
Status Optaget
Fag til kurset:
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode: 44853
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 624,00 kr.
Pris for ledige: 2202,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2202,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Indhold:
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.