Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation

Valgte hold
Kursussted Rybners, Bredgade 58, 6900 Skjern
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 668,00 kr.
Pris for ledige 2469,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2469,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Kontaktperson Mette Sanvig Jepsen
Telefonnr 76133134
Email msje@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 30
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation
Skolefagkode: 49823
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 268,00 kr.
Pris for ledige: 1273,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1273,80 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig bredt imod alle faglærte og ufaglærte, som gerne vil have indsigt i håndtering af konflikter og kommunikation i jobbet.

Formål:
Du får viden om kommunikative teknikker og hvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren håndtere forskellige typer af konflikter i jobbet. Deltageren har viden om kommunikative teknikker, der bidrager til: Ligeværdig kommunikation Anerkendende kommunikation Ikke-voldelig kommunikation. Deltageren har indsigt i: Hvad kropssproget betyderHvordan man kan håndtering forskellige mennesketyper, når der opstår konflikter.
Samarbejde i grupper i virksomheden
Skolefagkode: 45983
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 400,00 kr.
Pris for ledige: 1195,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1195,80 kr.

Målgruppe
Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Formål:
Deltageren kan samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens og virksomhedens mål. Deltagerne kan aktivt reducere de processer der hindrer samarbejde og styrke de processer der fremmer administrativt samarbejde i den administrative funktion.

Indhold:
Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.