Arbejdsmiljøledelse

Valgte hold
Kursussted Rybners, Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 200,00 kr.
Pris for ledige 717,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 717,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Arbejdsmiljøledelse
Kontaktperson Mette Sanvig Jepsen
Telefonnr 76133134
Email msje@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Arbejdsmiljøledelse
Skolefagkode: 49441
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 200,00 kr.
Pris for ledige: 717,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 717,90 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Efter kurset kan du som leder håndtere relevante værktøjer til løsning af den ledelsesmæssige håndtering af arbejdsmiljøindsatsen og de forpligtigelser du har som leder. ¿ fx instruktionsforpligtigelser og arbejdet med APV.

Indhold:
Deltageren kan i eget ansvarsområde definere indsatser i arbejdsmiljøarbejdet med det mål at nedbringe antallet af ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Deltageren kan anvende ledelsesværktøjer og metoder til at styrke virksomhedens arbejdsmiljø og formår at målrette og strukturere arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden gennem indsatser ifm. fx instruktionsforpligtigelser og APV.