Anvendelse af præsentations-programmer

Valgte hold
Kursussted Rybners, Strandvejen 111, 4600 Køge
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 268,00 kr.
Pris for ledige 1225,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1225,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Anvendelse af præsentations-programmer
Kontaktperson Mette Sanvig Jepsen
Telefonnr 76133134
Email msje@rybners.dk
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 13
Status Optaget
Fag til kurset:
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Skolefagkode: 44373
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 268,00 kr.
Pris for ledige: 1225,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1225,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Indhold:
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.