Vedligeholdelse

Rybners, Billeskovvej 9, 5560 Aarup
27. marts 2023 Kontakt skolen
Rybners, Caspar Müllers Gade 2, 6000 Kolding
9. november 2023 Kontakt skolen
23. november 2023 Kontakt skolen
30. november 2023 Optaget
14. december 2023 Kontakt skolen
Rybners, L. C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk
11. januar 2024 Kontakt skolen
6. februar 2024 Valgt Optaget
Rybners, Store Landevej 92, 5592 Ejby
18. april 2023 Kontakt skolen
10. maj 2023 Kontakt skolen
23. maj 2023 Kontakt skolen
31. maj 2023 Kontakt skolen
6. juni 2023 Kontakt skolen
26. september 2023 Kontakt skolen
3. oktober 2023 Optaget
5. oktober 2023 Optaget
25. oktober 2023 Kontakt skolen
31. oktober 2023 Kontakt skolen
7. november 2023 Kontakt skolen
21. november 2023 Kontakt skolen
28. november 2023 Optaget
5. december 2023 Optaget
Rybners, Vejlevej 119, 7000 Fredericia
16. november 2020 Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, L. C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 1370,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1370,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.24
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 15
Status Optaget
Fag til kurset:
Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats
Skolefagkode: 49516
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 104,00 kr.
Pris for ledige: 685,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 685,00 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.

Indhold:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.
Præhospitale instrukser, love og vejledninger
Skolefagkode: 49521
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 104,00 kr.
Pris for ledige: 685,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 685,00 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan anvende gældende instrukser,love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet.

Indhold:
Deltageren kan anvende gældende instrukser, love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: afslutning af den præhospitale behandling, håndtering af afdøde, konflikthåndtering, etik, kvalitetssikring, dokumentation, farmakologi, tvangsindlæggelser, tvangsbehandling, patientrettigheder, gatekeeperfunktionen, underretning til kommuner, skærpet pligt og tavshedspligt, så deltageren vedkommende kan anvende denne viden i forbindelse med håndtering af patienter, herunder med anvendelse af teknologi i ambulancen og værktøjer til pleje og varetagelse af behandlingsforløb. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).