Virksomhedens klimaregnskab

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 12. november 2024
Startdato 19. november 2024
Slutdato 20. november 2024
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 416,00 kr.
Pris for ledige 1329,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1329,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:30
Kontaktperson Sarah Hvid Hardt Jensen
Telefonnr 76133107
Email shhj@rybners.dk
Kviknummer 280560ALØ242210971S1
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 15
15 ledige pladser
Fag til kurset:
Virksomhedens klimaregnskab
Skolefagkode: 21097
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1329,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1329,90 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til virksomhedens klimaregnskab" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Kursus om klimaregnskab, hvor du identificerer standarder, arbejder med dataindsamling, drivhusgasudledninger og anvender Klimakompasset til beregning af klimaaftryk samt vurderer behov for virksomhedens CO2-reducerende indsatser.

Indhold:
Deltageren opnår viden om virksomhedens klimaaftryk gennem brug af Klimakompasset.Deltageren kan identificere standarder til brug i virksomhedens klimaregnskab, herunder udarbejde en struktureret proces for dataindsamling af udvalgte datatyper og kilder samt de relevante måleenheder i klimaregnskabet.Deltageren kan anvende Klimakompasset til at beregne virksomhedens udledning af drivhusgasser, herunder danne overblik over samlede udledninger, identificere hvor der er behov for mere detaljerede data og beregninger, få en indikation af effekten af specifikke CO2e-reducerende tiltag og give input til rapportering i et klimaregnskab og virksomhedens bæredygtighedsrapportering.