Individuel kompetencevurdering

Valgte hold
Kursussted Rybners, Hornevej 18, 6862 Tistrup
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris Ikke angivet
Pris for ledige 478,95 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 478,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 12:00-15:00
Beskrivelse Styren sikkerhed og kemi
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen
Telefonnr 76133108
Email lsn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 25
Maksimum antal deltagere 30
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Individuel kompetencevurdering i AMU
Skolefagkode: 40080
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Pris for ledige: 478,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 478,95 kr.

Målgruppe
Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Formål:
Individuel kompetencevurdering i AMU giver deltageren mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.

Indhold:
Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.