Introduktion til førstehjælp på jobbet

Valgte hold
Kursussted Rybners, Oddesundvej 18, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 13. november 2024
Startdato 14. november 2024
Slutdato 14. november 2024
Varighed 0,4 dage
Deltagerpris 83,20 kr.
Pris for ledige 465,82 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 465,82 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 8.30-12:00
Kontaktperson Mette Hald Kusk
Telefonnr 79134552
Email mhal@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE242427301M1
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
Mange ledige pladser
Fag til kurset:
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Skolefagkode: 42730
Varighed: 0,4 dage
Timer pr dag: 3,0

Deltagerpris: 83,20 kr.
Pris for ledige: 465,82 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 465,82 kr.

Målgruppe
AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og alarmering.

Indhold:
Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.