Præsentation af tal

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 200,00 kr.
Pris for ledige 754,45 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 754,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Præsentation af tal
Kontaktperson Mette Sanvig Sand
Telefonnr 76133134
Email msje@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Præsentation af tal i regneark
Skolefagkode: 40750
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 200,00 kr.
Pris for ledige: 754,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 754,45 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Formål:
Efter kurset kan deltageren udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Indhold:
Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.