Materialelære, stål

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
11. december 2023 Kontakt skolen
8. januar 2024 Kontakt skolen
5. februar 2024 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 6,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 5406,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 5406,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:30 - 15:54
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen
Telefonnr 76133108
Email lsn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer
Skolefagkode: 48446
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 624,00 kr.
Pris for ledige: 3855,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3855,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte smede og svejsere og andre med tilsvarende kvalifikationer, der har erfaring med svejsning af konstruktioner og anlæg, der skal overholde et mindstekrav ud fra gældende standarder og som skal udføres ud fra en godkendt svejseprocedure (WPS). Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
Deltageren lærer gennem teori og praksis at vurdere egne svejsninger ud fra de gældende standarder for vurdering af svejsninger, samt at anvende og forstå svejseprocedurer til udførelsen af arbejdet.

Indhold:
Deltageren kan udføre egenkontrol af svejsninger, samt bidrage til at vurdere svejste konstruktioner og det færdige produkt i produktionen.   Deltageren kan vurdere svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1, samt karaktersætte svejsninger iht. DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 ud fra de krav, der er sat til de svejste konstruktioner.   Deltageren har indsigt i de metoder, der anvendes til visuel kontrol af svejsninger i sort stål, rustfrit stål og aluminium.   Deltageren kan anvende et bredt udsnit af måleværktøjer til brug for egenkontrol af svejsninger.   Deltageren har viden omkring svejseprocedurer, herunder hvorfor det er vigtigt de anvendes, samt hvorfor der skal tilknyttes WPS til en given svejseopgave.
Materialelære, stål
Skolefagkode: 45118
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1551,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1551,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte metalarbejdere eller andre med tilsvarende kvalifikationer samt deltagere omfattet af AMU-lovens målgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål:
Deltageren har kendskab til fysiske og mekaniske egenskaber af stål og dets legeringer, gruppering af stål, dets anvendelsesområde og svejsbarhed. Endvidere har deltageren kendskab til sammenføjningsmetoder, korrosion, destruktiv og ikke destruktiv kontrol, certificering af svejsere i henhold til den gældende DS/EN ISO 9606-1.Deltageren kan anvende kravspecifikationer, som fremgår af en svejseprocedure og forstå betydningen af de forskellige ståls fuge profiler, sømopbygning, tilsatsmaterialer, varmeinput og afkølningshastigheder, forvarme og interpass-temperatur.

Indhold:
Deltageren har viden om:- fysiske og mekaniske egenskaber af stål og dets legeringer ¿ gruppering af stål- ståls anvendelsesområder- ståls svejsbarhed- sammenføjningsmetoder- korrosion- destruktiv og ikke destruktiv kontrol- certificering af svejsere i henhold til den gældende DS/EN ISO 9606-1- procedureprøvning (WPQR) og beregning af forvarme Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- anvende kravspecifikationer, som fremgår af en svejseprocedure (WPS)- forstå betydningen af de forskellige ståls fugeprofiler, sømopbygning, tilsatsmaterialer, heat input og afkølingshastigheder- forstå betydning af forvarme og interpass temperature (mellemstrengstemperatur).