Udvikling af teams

Rybners, Brendstrupgårdsvej 13, 8200 Århus N
16. januar 2024 Kontakt skolen
Rybners, Industrivej 69, 6740 Bramming
9. januar 2023 Kontakt skolen
26. januar 2023 Optaget
Rybners, Skelbækgade 3A, 1717 København V
14. marts 2024 Kontakt skolen
Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
8. februar 2024 Optaget
Rybners, Sydhavnsgade 18, 2450 København Sv
24. april 2024 Valgt Optaget
Rybners, Ørbækvej 350, 5220 Odense Sø
14. marts 2023 Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Sydhavnsgade 18, 2450 København Sv
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 789,55 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 789,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 10:30 - 17:54
Beskrivelse Afholdes ved virksomheden
Kontaktperson Sarah Hvid Hardt Jensen
Telefonnr 76133107
Email shhj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 11
Maksimum antal deltagere 11
Status Optaget
Fag til kurset:
Udvikling af teams
Skolefagkode: 49382
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 789,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 789,55 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en virksomhed, hvor man arbejder i teams.

Formål:
På dette kursus får du redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser teknologiske eller organisatoriske ændringer i virksomheden har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet. · Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav. · Viden om, hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne. Efter gennemført kursus kan du:· Identificere hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden.