Produktionsoptimering for operatører vha. Lean

Rybners, Heimdalsvej 8,, 8850 Bjerringbro
31. januar 2024 Optaget
2. februar 2024 Optaget
6. februar 2024 Optaget
Rybners, Nordager 6, 6000 Kolding
20. februar 2024 Kontakt skolen
28. februar 2024 Optaget
7. marts 2024 Optaget
15. marts 2024 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Nordager 6, 6000 Kolding
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 4003,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4003,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00-14:24
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen
Telefonnr 76133108
Email lsn@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 26
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Lean support i produktionen
Skolefagkode: 47085
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1551,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1551,50 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en produktionsvirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du at supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag. · Værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. Efter gennemført kursus kan du:· Ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen.
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Skolefagkode: 40658
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 900,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 900,75 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Formål:
På dette kursus lærer du at planlægge en Lean produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow. Efter gennemført kursus kan du:· I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.
Systematisk problemløsning for operatører
Skolefagkode: 43939
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1551,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1551,50 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde som operatør i en produktionsvirksomhed.

Formål:
På dette kursus lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.