EUD-Oplæringsvejledning f. udd.ansvarlig

Valgte hold
Kursussted Rybners, Olof Palmes Allé 34, 1 , 32.211, 8200 Århus N
Tilmeldingsfrist 4. oktober 2024
Startdato 7. oktober 2024
Slutdato 7. oktober 2024
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 789,55 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 789,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Kviknummer 280560ALØ242499951J2
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 26
Mange ledige pladser
Fag til kurset:
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
Skolefagkode: 49995
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 789,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 789,55 kr.

Målgruppe
Den uddannelsesansvarlige i lærestedet.

Formål:
Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for elevens/lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.:- Udarbejdelse og justeringer af elevens/lærlingens uddannelsesplan.- Samarbejdet med skolen.- Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens/lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres.- Sikre at erklæring om oplæring/logbog udfyldes og underskrives.- Planlægge hvem der er elevens/lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet.- Information om løn og ansættelsesforhold.- Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis eleven/lærlingen har behov for det.

Indhold:
Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.