Maskinsikkerhed i produktionen 1

Valgte hold
Kursussted Rybners, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 920,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 920,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.24
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 8
Status Optaget
Fag til kurset:
Maskinsikkerhed i produktionen 1
Skolefagkode: 49944
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 920,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 920,70 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Formål:
På dette kursus lærer du at kunne varetage sikkert arbejde ved bearbejdningsmaskiner, løftegrej og håndteringsudstyr i produktionsvirksomheder og hvilke grundlæggende metoder, der kan bruges til sikkert arbejde.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Kendskab til sikkerhedsfunktioner i forbindelse med: f.eks. nødstop, lågekontakter, lysgitter, to-hånds betjening. · Kendskab til at der skal foretages en risikovurdering på konkrete opgaver i forhold til at vurdere farer på bearbejdningsmaskiner og håndteringsudstyr. · Kendskab til hvad Lock-out - Tag-out (LOTO) er, og kan følge en allerede beskrevet udstyrsspecifik LOTO-procedure. Efter gennemført kursus kan du:· Teste nødstop, lågekontakter og lysgitter. · Identificere energiforsyninger og har kendskab til farer ved energiforsyninger som f.eks. el, luft, hygraulik. · Kontakte relevant sikkerhedsansvarlig i forbindelse med risikovurdering af en konkret opgave. · På baggrund af mærkninger og certificeringer, der er underlagt Lovpligtigt Eftersyn (LPE), udføre ibrugtagningskontrol, og vide hvem der skal kontaktes, såfremt der er fejl og mangler.