Maskinsikkerhed i produktionen 2

Rybners, Højvangvej 9, 6800 Varde
13. februar 2024 Kontakt skolen
Rybners, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø
28. februar 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 416,00 kr.
Pris for ledige 1591,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1591,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.24
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 9
Status Optaget
Fag til kurset:
Maskinsikkerhed i produktionen 2
Skolefagkode: 49945
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1591,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1591,40 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til faglærte og ufaglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder. Det anbefales, at deltageren har gennemført kursus 49944 Sikkert arbejde ved bearbejdningsmaskiner 1 eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
På dette kursus lærer du om grundlæggende værktøjer og metoder, for at kunne facilitere og dokumentere sikkert teknisk arbejde på bearbejdningsmaskiner, løftegrej og håndteringsudstyr i produktionsvirksomheder.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Kendskab til betydningen af Maskindirektivet og Anvendelsesdirektivet. · Kendskab til Lovpligtig Eftersyn (LPE) og betydningen af lovgivningen. · Kendskab til metoden Lock-Out - Tag-Out (LOTO). · Viden om hvem der skal kontaktes såfremt der er fejl og mangler på udstyr underlagt LPE. · Grundlæggende forståelse for opbygningen af væsentlige sikkerhedsfunktioner i maskiner og udstyr, samt daglig kontrol heraf. · Viden om farer ved indespærret energi ved energiforsyninger. Efter gennemført kursus kan du:· Kontrollere udstyr, der er underlagt LPE, inden daglig brug. · Alene, og i samarbejde med andre, facilitere og dokumentere risikovurdering på tekniske opgaver i forhold til at vurdere farer på bearbejdsningsmaskiner og håndteringsudstyr. · Korrekt afspærre energiforsyningerne. · Anvende det praktiske LOTO-værktøj.