Opkvalificering VVS og Energi

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
9. oktober 2023 Optaget
29. april 2024 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 46,0 dage
Deltagerpris 9568,00 kr.
Pris for ledige 48749,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 48749,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Ejendommens installationer, ejendomsservice
Skolefagkode: 48575
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 3503,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3503,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen kan bruges til introduktion til arbejdet med ejendommens el og vvs installationer

Formål:
Du lærer om el-installationer og vvs-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.Du lærer også at vejlede beboere og kollegaer i valg af el- og vvs-komponenter.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder I forbindelse med vvsUdvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:- Armaturer- Toiletter I forbindelse med specialværktøjAnvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.Ved vejledningVejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:- Køleskabe, komfurer og frysere- LED lysarmaturer- Vandbesparende armaturer- Termostatarmaturer- Vandbesparende toiletter- Urinaler uden vandtilslutningSikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice
Skolefagkode: 48582
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 3503,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3503,75 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Formål:
Du lærer bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretager mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved måling af indeklima- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldesVed brug af ventilationsanlæg- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapportVed vedligehold af ventilationsanlæg- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver- Udskifte komponenter- Følge gældende lovgivningVed instruktionerUdarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlægVed eftersyn af ventilationsanlægget- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi
Rørmontage vandinstallationer - plastrør
Skolefagkode: 47992
Varighed: 9,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1872,00 kr.
Pris for ledige: 11065,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11065,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør.

Formål:
På kurset får du den nødvendige grundviden til at kunne montere plastrør korrekt og efter gældende love og regler. Kurset indgår som en del af Sikkerhedsstyrelsens godkendte uddannelsesforløb til rørmontør.Søgeord: rørmontør, rørmontage, grøn omstilling, opkvalificering, ufaglært

Indhold:
Deltageren:- har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af korrekt montageform- kan trække og fastgøre plastrør- kan foretage korrekt håndtering og montage af plastrør under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø- har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger- kan selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for plastrørgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder efter gældende love og regler- har kendskab til dokumentation af eget arbejde
Rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør
Skolefagkode: 47993
Varighed: 9,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1872,00 kr.
Pris for ledige: 11065,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11065,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør og som har gennemført Rørmontage vandinstallationer - plastrør eller har tilsvarende kompetencer.

Formål:
På kurset får du den nødvendige grundviden til at kunne montere stål- og kobberrør korrekt og efter gældende love og regler. Kurset indgår som en del af Sikkerhedsstyrelsens godkendte uddannelsesforløb til rørmontør.Søgeord: rørmontør, rørmontage, grøn omstilling, opkvalificering, ufaglært

Indhold:
Deltageren: - har kendskab til føringsveje, rørtyper samt valg af korrekt montageform- kan trække og fastgøre stål- og kobberrør- kan betjene og bruge korrekt værktøj til bukning af rør i forhold til rørtyper og materialer - kan foretage korrekt montage og håndtering af rør under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø - har kendskab til almindelige vvs-symboler og kan læse disse ud fra diagrammer og tegninger - kan efter gældende love og regler selvstændigt udføre myndighedssikker brandtætning af alle former for stål- og kobberrørgennemføringer i brandadskillelse samt særlige områder - har kendskab til dokumentation af eget arbejde
Rørmontør, overdragelse
Skolefagkode: 47994
Varighed: 12,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2496,00 kr.
Pris for ledige: 14670,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 14670,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør og som har gennemført rørmontage vandinstallationer - plastrør samt rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør eller som har gennemført Rørmontage vandinstallationer for personer med forudgående relevant uddannelses- eller erhvervserfaring eller som har tilsvarende kompetencer.

Formål:
På kurset lærer du at overdrage og dokumentere dit rørmontagearbejde. Forløbet indgår som sidste del af Sikkerhedsstyrelsens godkendte uddannelsesforløb til rørmontør og afsluttes med en rørmontørprøve.Søgeord: rørmontør, rørmontage, grøn omstilling, opkvalificering, ufaglært.

Indhold:
Deltageren: - kan fastmontere rør korrekt, så de ikke beskadiges.- har kendskab til isoleringsnorm og mærkning af rør.- har viden om rørtyper, begrænsning af brandspredning, installationsdokumentation og egnet materiel og er i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.- kan udføre dokumentation af eget arbejde samt kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation. kan udforme erklæringer om at eget arbejde med rør og føringsveje mm. er udført i overensstemmelse med gældende regler.
Tagrender, nedløb og hætter
Skolefagkode: 49042
Varighed: 6,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1248,00 kr.
Pris for ledige: 4941,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4941,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for fremstilling af emner i tyndplade.

Formål:
Efter kurset kan deltageren fremstille tagrender, nedløb og udluftningshætter.

Indhold:
Efter kurset kan deltageren fremstille tagrender, nedløb og udluftningshætter. Det betyder:I forbindelse med tagrender og nedløb betyder det:Deltageren har viden om gældende love og regler, herunder afløbsnormen (DS 432 Norm for afløbsinstallationer).Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for at fremstille og montere runde, halvrunde og firkantede emner i tyndplade. Emner kan fx være tagrender og nedløb med tilhørende endebunde, udluftningshætter, tudstykker, bajonetknæ, ekspansionsstykker, udskud, sokkelknæ og nedførsler, svanehalse, bastardsvanehalse og drueknæ.Deltageren oplægger rendejern.Deltageren udfører geringer med tilhørende forstærkninger.Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.I forbindelse med udluftningshætte betyder det:Deltageren har viden om kondensering ved udluftningshætter.Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for udluftningshætter i tyndplade.Deltageren fremstiller og monterer forskellige typer udluftningshætter i tyndplade. Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan arbejde med erstatningsmaterialer for bly. Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.