Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren.

 Prisen for DBI beviset er kr. 150,- ekskl. moms