Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk - §17

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
1. april 2022 Optaget
1. juli 2022 Optaget
3. oktober 2022 Optaget
2. januar 2023 Optaget
3. april 2023 Optaget
3. juli 2023 Optaget
2. oktober 2023 Optaget
8. januar 2024 Optaget
2. april 2024 Optaget
2. april 2024 Valgt Optaget
Rybners, Vejlevej 270, 7323 Give
24. juni 2022 Optaget
4. juli 2022 Optaget
12. september 2022 Optaget
17. oktober 2022 Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid man-torsdag 08:00-15:24 fredag 07:00-14:24
Beskrivelse OBS: Lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag d. 10.05.24, samt sommerferielukket uge 26,27, 28, 29, 30. Mødested: Storstrømsvej 39 i Esbjerg, henvendelse i svejseværkstedet eller receptionen. I skal medbringe en mailadresse som i kan tilgå fra en hvilken som helst pc. Indkaldelsesbrev udsendes efter ønske - henvendelse kan ske på tlf. 79134511. Vedr. pakker for ledige til 6 ugers jobrettet uddannelse samt jobplan, kan du kontakte skolen på 79134511 for nærmere oplysninger.
Kontaktperson Lisbeth Søe Nielsen/ Elisabeth Mauritzen
Telefonnr 76133108
Email svejsadm@rybners.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 0
Status Optaget
Fag til kurset:
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Skolefagkode: 44530
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 900,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 900,75 kr.

Målgruppe
Ufaglærte og faglærteUddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Formål:
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring - § 17-kursus, tidligere benævnt § 26-kursus

Indhold:
Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.   Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:   1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: ·  Røg, støv og gasarter ·  Forureningens art og mængde, afhængig af proces   2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: ·  Irritation af luftveje og hud ·  Kronisk bronkitis ·  Astma ·  Manganisme ·  Kræft ·  Reproduktionsskader ·  Allergi ·  Grænseværdier ·  Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader   3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: ·  Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation ·  Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning ·  Substitution ·  Regler for brug af åndedrætsværn   4. Optisk stråling, herunder: ·  Risici for skader på øjne og hud ·  Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.   5. Personlige værnemidler - generelt ·  Øjenværn ·  Høreværn ·  Brug af åndedrætsværn ·  Handsker ·  Skødeskind ·  Beskyttelsesærmer ·  Beskyttelsesfodtøj   6. El sikkerhed, herunder: ·  El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring ·  Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg   7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: ·  Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold ·  Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum ·  Sidemandseffekt ·  Opbevaring af personlige værnemidler ·  Sikkerhedsorganisationen i virksomheden   I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration