Anvendelse af faldsikringsudstyr

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
5. oktober 2021 Kontakt skolen
7. februar 2022 Kontakt skolen
5. december 2022 Optaget
13. februar 2023 Kontakt skolen
11. april 2023 Kontakt skolen
17. august 2023 Kontakt skolen
5. december 2023 Kontakt skolen
Rybners, Tøndervej 3, 6520 Toftlund
22. maj 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Tøndervej 3, 6520 Toftlund
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 208,00 kr.
Pris for ledige 920,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 920,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:15 - 14:39
Kontaktperson Sarah Hvid Hardt Jensen
Telefonnr 76133107
Email shhj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Skolefagkode: 44465
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 208,00 kr.
Pris for ledige: 920,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 920,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Formål:
Du kan efter kurset gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.

Indhold:
Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.