Kreative farver i bygningsmaleropgaver

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 3470,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3470,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:25
Beskrivelse Kreative farver i bygningsmaleropgaver
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kreative farver i bygningsmaleropgaver
Skolefagkode: 49255
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3470,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3470,25 kr.

Målgruppe
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Du kan efter kurset planlægge og kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver, som et naturligt dekorativt element.

Indhold:
Deltagerne kan:- Kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver. - Anvende farver som et naturligt dekorativt element.- Anvende forskellige typer værktøjer og hjælpemidler til farveplanlægning.