Fjernundervisning detailbranchen

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Tilmeldingsfrist 15. april 2020
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2644,00 kr.
Pris for ledige 10721,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10721,00 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Beskrivelse Markedsføring og branding i detailhandel
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 150
150 ledige pladser
Fag til kurset:
Innovation og kreativ idégenerering
Skolefagkode: 47845
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1116,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1116,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller skal arbejde med innovation og kreativ idégenerering ved udvikling af nye forretningsområder.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt arbejde med innovation og kreativ idégenerering til at finde løsninger på problemer i forbindelse med aktiviteter til udvikling af nye forretningsområder.

Indhold:
Gennem viden om innovationsprocessens forskellige faser og metoder kan deltageren selvstændigt anvende de enkelte faser til analytisk problemløsning.Deltageren kan endvidere aktivt vurdere og anvende kreative metoder til at finde løsninger på problemer i forbindelse med nuværende eller kommende aktiviteter til udvikling af nye forretningsområder.
Konkurrentanalyse i detailhandlen
Skolefagkode: 40049
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1564,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1564,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte salgsmedarbejdere i større eller mindre detailhandelsvirksomheder, der skal udføre planlægnings- og udviklingsopgaver inden for koncept og marketing.Det anbefales, at deltageren har gennemført Konceptstyring i detailhandlen, Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet samt Konceptanvendelse i detailhandlen eller har tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren udarbejde forskellige former for konkurrentanalyser og vurdere butikkens konkurrencemæssige styrker og svagheder. Deltageren kan opstille nye driftsmål og iværksætte operative handlinger for butikken.

Indhold:
Deltageren kan udarbejde forskellige former for konkurrentanalyser for eget markedsområde, samt vurdere butikkens konkurrencemæssige styrker og svagheder. Deltageren kan, ud fra analysens resultat, justere og opstille nye driftsmål for butikken. Deltageren kan iværksætte operative handlinger ud fra konkurrentanalysens resultat.
Markedsføring i praksis
Skolefagkode: 47629
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1564,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1564,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren, på basis af marketingværktøjer, udarbejde en konkret markedsføringsplan for virksomheden. Deltageren kan håndtere kontakt vedrørende markedsføring til samarbejdspartnere, interessenter, medier.

Indhold:
Deltageren kan, via forståelse for markedsføringens strategiske og taktiske placering i organisationen, deltage i arbejdet med markedsføring i praksis.Deltageren kan på et grundlæggende niveau, via viden om de væsentligste markedsføringsværktøjer og -metoder, udarbejde en konkret markedsføringsplan for virksomheden.Deltageren forstår og kan formidle vigtigheden af markedsføringens opgaver og aktiviteter til andre medarbejdere i virksomheden, så alle kender formålet med en given markedsføringsindsats. Endelig kan deltageren håndtere kontakt vedrørende markedsføring til eksterne samarbejdspartnere, interessenter, medier, mv.
Mersalg i butikken
Skolefagkode: 46128
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1116,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1116,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder. Målgruppen er primært medarbejdere der har nogen erfaring med personligt salg.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren i salgssituationen anvende teknikker til mersalg. Deltageren bliver bevidst om kundens behov og kan gennem sit engagement give kunden en god oplevelse og opnå et mersalg til butikken.

Indhold:
Deltageren kan i salgssituationen anvende spørgeteknikker for at afdække kundens latente købsbehov og derved skabe mersalg.Deltageren kan gennem engagement og på baggrund af sin produktviden foreslå kunden en optimal løsning, som giver kunden en positiv købsoplevelse og skaber mersalg til butikken.
Ny forretningside - fra ide til forretningsplan
Skolefagkode: 48763
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1116,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1116,10 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller skal arbejde med iværksætteri.

Formål:
Efter kurset kan du vurdere og udvikle forretningspotentialet fra din ide til en konkret forretningsplan, samt vurdere dit værditilbud i forhold til kundens behov. Efter kurset kan du udarbejde en salgs- og markedsføringsplan på baggrund af forretningsplanen.

Indhold:
Deltageren kan vurdere og udvikle forretningspotentialet fra en ide til en konkret forretningsplan, samt vurdere sit produkt/serviceydelses værditilbud i forhold til kundens behov.Deltageren kan segmentere markedet og forstå kundernes behov, for derved at designe og tilpasse ideen hertil. Deltageren kan udarbejde en salgs- og markedsføringsplan med størst mulig effekt i forhold til den konkrete forretningsplan.
Online kundeservice og -rådgivning
Skolefagkode: 47189
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1116,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1116,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med webbaserede tjenester til virksomhedsprofilering. Medarbejderen arbejder inden for fx salg, markedsføring, kommunikation eller administration.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren servicere, rådgive og kommunikere med kunder og samarbejdspartnere på online fora såsom blogs og e-nyhedsbreve og derved øge kendskabet til og tilfredsheden med virksomhedens produkter og services.

Indhold:
Deltageren kan anvende online services og tjenester, herunder webbaserede fora og netværk til kommunikation med og servicering af virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere.I forbindelse med online vejledning og rådgivning af kunder om virksomhedens produkter og serviceydelser kan deltageren sikre, at lovmæssige krav overholdes i relation til elektronisk markedsføring og handel.Med sigte på at yde en optimal og integreret service kan deltageren kommunikere med og servicere kunden via såvel elektroniske medier som websider, herunder fx blogs, e-nyhedsbreve og mails samt telefonisk og i denne forbindelse vurdere, hvornår en personlig face-to-face rådgivning med fordel kan benyttes.
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Skolefagkode: 46472
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1564,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1564,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere, der arbejder i detailvirksomheder. Deltageren har begrænset eller ingen erfaring inden for personligt salg.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren anvende forskellige salgsteknikker til at afdække kundens købsbehov og -motiver samt præsentere kunden for en optimal løsning. Deltageren bliver i stand til at aflæse forskellige kundetyper, så der kan gennemføres en tilpasset salgssamtale.

Indhold:
Deltageren kan i sit daglige arbejde varetage kundekontakten i en salgssituation. Deltageren kan anvende forskellige salgsteknikker, der benyttes i en struktureret personlig salgssamtale, eksempelvis spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik.Deltageren kan yde efterservice og behandle eventuelle klager i forhold til gældende lovgivning.
Økonomistyring i butikken
Skolefagkode: 46476
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1564,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1564,15 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder. Målgruppen er primært medarbejdere, der har erfaring med regnskab og økonomiarbejdet i butikken.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren foretage driftsoptimering af fx salgsmix, basket size, løn- og lagerstyring via forskellige driftsanalyser. Deltageren kan udarbejde økonomiske handlingsplaner for butikkens driftsoptimering.

Indhold:
Deltageren kan udarbejde interne butiksregnskaber og analyser i forbindelse med driftsoptimering i butikken, eksempelvis indenfor salgsmix, basket size, løn- og lagerstyring.Deltageren kan udarbejde forskellige analyser og rapporter, der viser butikkens driftsudvikling, og i den forbindelse kan deltageren vurdere og fortolke de enkelte analyser.Deltageren kan udarbejde økonomiske handlingsplaner, der sikrer butikken øget effektivitet, og i dette arbejde sikre relevant kommunikation med kolleger.