Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1991,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1991,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15 - 15:40
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget
Skolefagkode: 48685
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1991,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1991,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod faglært og ufaglært personale i landbruget og på maskinstationer, der varetager opgaver i forbindelse med fritrækning af fastkørte maskiner.

Formål:
Deltageren opnår viden om sikkerhed, ankerværdi, spil, anhugningsgrej, anhugningspunkter på havarister og hydrauliklære gennem praktiske øvelser samt måling af faktiske belastninger med brug af dynamometre. Denne viden gør, at deltageren kan vurdere om opgaven kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og dermed udføre sikker fritrækning af fastkørte traktorer og maskiner i landbruget ved brug af køretøjsmonteret spil med en SWL/WLL på op til 15 ton eller om der skal tilkaldes assistance.  Deltageren kan i dette arbejde:- vurdere sikkerheden ved en given fritrækningsopgave- udnytte spillets kræfter og muligheder optimalt- lave beregning af belastninger- foretage vedligeholdelse og eftersyn af spil og udstyr

Indhold:
Deltageren opnår viden om sikkerhed, ankerværdi, spil, anhugningsgrej, anhugningspunkter på havarister og hydrauliklære gennem praktiske øvelser samt måling af faktiske belastninger med brug af dynamometre. Denne viden gør, at deltageren kan vurdere om opgaven kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og dermed udføre sikker fritrækning af fastkørte traktorer og maskiner i landbruget ved brug af køretøjsmonteret spil med en SWL/WLL på op til 15 ton eller om der skal tilkaldes assistance.  Deltageren kan i dette arbejde:- vurdere sikkerheden ved en given fritrækningsopgave- udnytte spillets kræfter og muligheder optimalt- lave beregning af belastninger- foretage vedligeholdelse og eftersyn af spil og udstyr